Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Program

Program naleznete ke stažení také v PDF.

1. den

I. blok

13:00 – 13:30

Zahájení
doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D.,
Masarykova univerzita, Brno
děkanka Právnické fakulty MU

13:30 – 13:50

prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., Univerzita Karlova, Praha
Právo EU a právní stát: složitý vztah

13:50 – 14:10

prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš, Ústav státu a práva Akademie věd České republiky
Pilíř právní jistoty v tekutém písku legislativního avanturismu

14:10 – 14:30

prof. JUDr. Richard Král, LL.M., Ph.D., DSc., Univerzita Karlova, Praha
Náležitá normativní implementace (spotřebitelského) práva EU jako předpoklad jeho správné aplikace v ČR

14:30 – 14:50

MMag. Verena Cap, Bundesministerium für Justiz, Austria
Transpozice směrnic do rakouskeho spotřebitelského práva

14:50 – 15:10

Diskuse

15:10 – 15:30

Přestávka

II. blok

15:30 – 15:50

prof. Dr. Hans Schulte-Nölke, Universität Osnabrück
Dekodifikace a rekodifikace v evropském soukromém a spotřebitelském právu

15:50 – 16:10

prof. Christian Twigg-Flesner, University of Warwick
Pohled Spojeného království na konsolidaci/kodifikaci spotřebitelského práva

16:10 – 16:30

doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D., Masarykova univerzita, Brno
Spotřebitelský kodex: pro a proti z pohledu občanského práva

16:30 – 16:50

prof. JUDr. Marek Števček, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave
Quo vadis, legislatíva spotrebiteľského práva v SR?

16:50 – 17:20

Diskuse

18:00

Raut

2. den

III. blok

9:00 – 9:20

Dr. Juliette Sénéchal, Université de Lille 2
Členění mezi spotřebitelskou filozofií Občanského zákoníku a pravidly Spotřebitelského
zákoníku v době digitální revoluce: francouzský příklad

9:20 – 9:40

prof. Dr. Dr. h.c. Fryderyk Zoll, Universität Osnabrück
O smyslu spotřebitelského kodexu ve světě bez spotřebitelů

9:40 – 10:00

Mgr. Veronika Virághová, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky,
odbor ochrany spotrebiteľa
Legislatívny zámer Spotrebiteľského zákonníka

10:00 – 10:20

JUDr. Věra Knoblochová, Ph.D., Ministerstvo průmyslu a obchodu České
republiky
Návrh nového "spotřebitelského kodexu" České republiky

10:20 – 10:45

Přestávka

10:45 – 12:15

Panelová diskuse
Spotřebitelský kodex: pro a proti

Róbert Dobrovodský
Monika Jurčová
Věra Knoblochová
Peter Mészáros
Veronika Virághová
Hans Schulte-Nölke
Juliette Sénéchal
Fryderyk Zoll

12:15 – 13:30

Oběd

IV. blok

13:30 – 13:50

doc. JUDr. Filip Melzer, LL.M., Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci
Výklad ustanovení spotřebitelského práva

13:50 – 14:10

doc. JUDr. Milan Hulmák, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci
Spotřebitel v. „Prosumer“

14:10 – 14:30

doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D., Masarykova univerzita, Brno
Slabší strana ve sdílené ekonomice

14:30 – 14:50

doc. JUDr. Blanka Vítová, LL.M., Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci
Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

14:50 – 15:10

Přestávka

15:10 – 16:50

Panelová diskuse k tématům přednesených příspěvků

Filip Melzer
Marianna Novotná
Radim Polčák
Markéta Selucká
Jozef Štefanko
Blanka Vítová

16:50 – 17:30

Závěr a vyhodnocení konference
doc. JUDr. Monika Jurčová, PhD., Trnavská univerzita v Trnave, vedoucí
Katedry občianskeho a obchodného práva Právnickej fakulty
Dr. iur. Rita Simon, LL.M., B.A., Ústav státu a práva Akademie věd České republiky,
v. v. i., Praha

Přednášky budou tlumočeny z angličtiny do slovenštiny a naopak.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.