Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Základní informace

Mezinárodní vědecká konference Zásady evropského soukromého práva v aplikační praxi na téma Spotřebitelský kodex: ano či ne? je realizována v reakci na přípravu spotřebitelského kodexu, který reaguje na současnou nejednotnost právní úpravy ochrany spotřebitele a slibuje její sjednocení do jediného zákona. Cílem konference věnované spotřebitelskému kodexu je poskytnout nejen informace o připravované úpravě, ale rovněž vyhodnotit pozitiva a negativa kodexu a také umožnit nahlédnout do právní úpravy států, ve kterých je spotřebitelský kodex součástí právní úpravy. Výstupem této konference bude recenzovaný sborník příspěvků.

Termín konference

31. 5. a 1. 6. 2018

Termín pro podání přihlášky

13. 5. 2018

Přihlašování je možné výhradně elektronickou formou prostřednictvím přihlašovacího systému (viz Přihláška v hlavní nabídce).

Konferenční poplatek

1 500 Kč / 60 € vč. DPH

Po zahájení fakturace budete vyzvání elektronickou poštou k vyzvednutí zálohové faktury v elektronické podobě, která bude vystavena Obchodním centrem MU. Dále postupujte podle instrukcí, které obdržite elektronickou poštou. V případě neúčasti na konferenci se konferenční poplatek nevrací. Konferenční poplatek je možné zaplatit i kreditní kartou.

Studentům magisterského studia Právnické fakulty Masarykovy univerzity bude uhrazený konferenční poplatek po účasti na konferenci refundován prostřednictvím mimořádného stipendia. 

 

Místo jednání

Aula Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Veveří 70, Brno.

Jednací jazyky

Čeština, slovenština, angličtina.

Přednášky budou tlumočeny z angličtiny do slovenštiny a naopak.

Kontakt

E-mail: spotrebitelskykodex@law.muni.cz

Více informací

Aktuální informace sledujte také na Facebooku: Spotřebitelský kodex: ano či ne?

Načítám mapu…

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.